Σχεδιασμός Ιστοσελίδας SEO - Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων SEO

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ SOCIAL MEDIA

Ο βασικός σκοπός εφαρμογής των κοινωνικών δικτύων αποτελεί η προσέγγιση του κατάλληλου κοινού ώστε η προβολή της διαφήμισης να φέρει και τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα. Η προσέγγιση παρατηρείται βάσει ορισμένων δεικτών, από τους οποίους εξαρτάται η κατάλληλη στόχευση στους δυνητικούς πελάτες.

Κρίνεται σημαντικό να διαπιστωθεί η απήχηση των τακτικών προσέγγισης κοινού, είτε αποτυπώνεται στη δημοσίευση ενός άρθρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram, twitter), είτε σε μια διαδικτυακή καμπάνια. Η απήχηση κρίνεται σημαντική να είναι στοχευμένη με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να περιοριστεί το ποσοστό εγκατάλειψης χρηστών. Συνεπώς, όλο και περισσότεροι χρήστες θα επικεντρώνονται στο περιεχόμενο του άρθρου και θα κοινοποιούν προς περισσότερα άτομα.

1. Impressions (Εμφανίσεις)

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει πόσες φορές εμφανίστηκε το άρθρο ή η διαφήμιση σε διάφορα μέσα, όπως blogs. Ουσιαστικά αντιστοιχεί σ’ εμφανίσεις της διαφήμισης σε συσκευές χρηστών, οι οποίοι δεν πάτησαν απαραίτητα και πάνω της. Φυσικά, διαμέσου των κοινωνικών δικτύων είναι δυνατή η παρατήρηση των εμφανίσεων των άρθρων ή των διαφημίσεων. Μάλιστα, στο δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο (facebook), παρέχεται η δυνατότητα διαφημιστικής καμπάνιας με χρέωση ανά εμφάνιση.

2. Ρυθμός αύξησης κοινού

Ο ρυθμός αύξησης likes, folowers στα κοινωνικά δίκτυα κρίνεται σημαντικός. Όσο περισσότερος ο αριθμός τους, τόσο μεγαλύτερη απήχηση παρουσιάζει ένα άρθρο, το οποίο είναι δυνατό να οδηγήσει και σε likes στο επαγγελματικό ή προσωπικό προφίλ μίας ιστοσελίδας. Ουσιαστικά, ο δείκτης απόδοσης χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το ρυθμό αύξησης των folowers στα social media. 

3. Απήχηση ενός άρθρου

Δίνεται η δυνατότητα να διαπιστωθεί ο αριθμός των ατόμων που παρατήρησαν ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε διαμέσου των στατιστικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων.

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα παρατήρησης της απήχησης είτε αφορά πληρωμένη, είτε οργανική προσέγγιση. Η οργανική απήχηση συνδέεται με τον αριθμό των ατόμων που εμφανίστηκε ένα άρθρο στις συσκευές τους δωρεάν, ενώ η πληρωμένη απήχηση σχετίζεται με τον αριθμό των ατόμων που εμφανίστηκε ένα άρθρο στις συσκευές τους επί πληρωμή.

4. Ποσοστό αλληλεπίδρασης ακολούθων

Το ποσοστό αλληλεπίδρασης των ακολούθων προσμετράται βάσει των likes, των κοινοποιήσεων και των σχολίων. Ουσιαστικά για να μετρηθεί ακολουθούνται τα εξής βήματα:

  1. Προσθήκη των likes, των κοινοποιήσεων και των σχολίων.
  2. Διαίρεση προς τον συνολικό αριθμό των ακολούθων.
  3. Πολλαπλασιασμός Χ 100 ώστε να εξαχθεί το ποσοστό αλληλεπίδρασης των ακολούθων επί τοις εκατό.
5. Δείκτης ενίσχυσης

Κρίνεται αρκετά σημαντικό οι ακόλουθοι μιας σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εστιάζουν στο περιεχόμενό και να το κοινοποιούν σε φίλους τους. Συνεπώς, αυξάνεται η απήχηση της δημοσίευσής του άρθρου, με αποτέλεσμα να δείχνουν ενδιαφέρον όλο και περισσότεροι χρήστες να μετατραπούν σε ακόλουθοι. Διαμέσου του δείκτης ενίσχυσης παρέχεται η δυνατότητα να εντοπιστεί το ποσοστό των ακολούθων οι οποίοι κοινοποιούν τις δημοσιεύσεις ενός άρθρου στα κοινωνικά δίκτυα, βάσει της διαίρεσης των κοινοποιήσεων προς το συνολικό αριθμό ακολούθων.


Εξειδικευμένοι στην προώθηση ιστοσελίδων υιοθετούνται οι κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ, με στόχο τη σωστή προβολή των επιχειρήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων και η κατασκευή e-shop με τις σωστές προδιαγραφές αποτελούν πλεονέκτημα για την εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο. Διαθέτοντας την εμπειρία και την κατάλληλη εξειδίκευση, εξετάζονται προσεχτικά οι απαιτήσεις στην κατασκευή ιστοσελίδων και στη δημιουργία e-shop με στόχο τη δυναμική εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο και την προσέλκυση των κατάλληλων target groups.

Add a Comment