Δημιουργία e-shop - Προώθηση Ιστοσελίδων

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ E-SHOP

Οι Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators) μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης αποτελούν στατιστικά μέτρα ως προς την ανάπτυξη των πωλήσεων της.  Οι δείκτες απόδοσης παρέχουν καλύτερη αντίληψη ως προς την κατάσταση των πωλήσεων, ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες ενέργειες με στόχο την ανάπτυξη της κερδοφορίας του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Ποιοι είναι οι δείκτες απόδοσης e-shop?

1. Επισκεψιμότητα Ιστότοπου. 

Η επισκεψιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος σε συστηματική βάση, παρέχει μία καλύτερη εικόνα για τον αριθμό δυνητικών πελατών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση τους. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης, αλλά και το ποσοστό ατόμων που παραμένουν αρκετό χρόνο στις σελίδες του e-shop. Έτσι, είναι δυνατή να υπάρχει μία καλύτερη αντίληψη όσον αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται και συνδέονται με την επισκεψιμότητα των χρηστών.

2. Μέσος αριθμός σελίδων ανά χρήστη και χρόνος παραμονής τους.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ένα ελκυστικό site, με τις πληροφορίες που αναζητούν οι χρήστες κατά την περιήγηση τους, θα εντείνει το χρόνο παραμονής τους στο e-shop. Φυσικά, βαρύτητα δίνεται και στην ταχύτητα της ιστοσελίδας, διότι συντελεί στην ευχάριστη εμπειρία των χρηστών.

3. Επισκέψεις στις σελίδες προϊόντων.

Οι σελίδες των προϊόντων με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, συνδέονται με τις προτιμήσεις των δυνητικών πελατών. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα προϊόντα που θεωρούνται καλύτερα και με μεγαλύτερη πιθανότητα πώλησης, ώστε να εντοπίζονται εύκολα και να αγοράζονται από τους χρήστες. Συνεπώς, σημαντικό ρόλο παίζει η θέση των προϊόντων στις κατάλληλες σελίδες του e-shop.

4. Ποσοστό μετατρεψιμότητας επισκεπτών σε πελάτες.

Ο συστηματικός έλεγχος του ποσοστού μετατροπής (conversion rate), συντελεί στη βελτίωση των στοιχείων του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και στην άνοδο της επισκεψιμότητας του. Διαμέσου του ελέγχου της απόδοσης, στην περίπτωση όπου δοκιμάζονται δύο εναλλακτικές προτάσεις για μία ορισμένη σελίδα, συμβάλλουν στην κατάλληλη επιλογή της μίας, η οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη περιήγηση των χρηστών.

5. Ποσοστό επαναλαμβανόμενων πελατών.

Η διερεύνηση των αναγκών των πελατών συντελεί στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων. Θα πρέπει να ακολουθηθεί η κατάλληλη στρατηγική, ώστε να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα της ιστοσελίδας, όπου παρακινεί τους πελάτες σε αγορές, ώστε να αξιοποιηθούν καταλλήλως, Η προσφορά bonus και εκπτώσεων σε προϊόντα, προς τους υπάρχοντες πελάτες, συμβάλλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος τους για περαιτέρω αγορές.

5. Ποσοστό εγκατάλειψης καλαθιού.

Υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης ενδεχομένως να οφείλεται σε δυσκολίες κατά τη διαδικασία των αγορών. Μία πιθανή λύση αποτελεί ο έλεγχος του τρόπου με τον οποίον πραγματοποιείται το checkout, καθώς και η συνολική διαδικασία πωλήσεων των προϊόντων. Συνεπώς, θα γίνει αντιληπτή η αιτία που δεν υλοποιούνται οι πωλήσεις, όπου οι δυνητικοί πελάτες προσθέτουν στο καλάθι αγορών.


Η εταιρεία Netcampaigns παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού e-shop. Οι ειδικοί σε θέματα δημιουργίας ιστοσελίδων έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν με τις κατάλληλες ενέργειες, εντυπωσιακές ιστοσελίδες. Αναλαμβάνεται η κατασκευή e-shop σε ανταγωνιστικές τιμές. Κατά τη δημιουργία e-shop λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές για την κατασκευή ιστοσελίδας με εντυπωσιακό σχεδιασμό. Ο σωστός σχεδιασμός e-shop προϋποθέτει ορθή λειτουργικότητα, ταχύτητα και ασφάλεια, γενικότερα ευχάριστη πλοήγηση χρηστών.

Παράλληλα, σχεδιάζονται  διαδικτυακές καμπάνιες facebook, Adwords, Newslwtter, με κύριο μέλημα την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας. Η στόχευση στο κατάλληλο κοινό διαμέσου της ανάλυσης της αγοράς, θα βοηθήσει στην αύξηση των εταιρικών πωλήσεων.

Add a Comment