Δημιουργία Ιστοσελίδων με τεχνικές SEO

ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ GOOGLE ADWORDS

Η διαφημιστική καμπάνια Google Ads είναι αρκετά δημοφιλής και επιφέρει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη γνώση για τη σωστή αξιοποίηση της. Στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά, μία κατάλληλα σχεδιασμένη καμπάνια, σε στοχευμένο κοινό, προσφέρει το πλεονέκτημα της σωστής προσέγγισης σε δυνητικούς πελάτες και στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων / υπηρεσιών της.

Ορισμένες συμβουλές (tips) μπορούν ν’ αξιοποιηθούν για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας προκειμένου να υλοποιηθούν οι επιθυμητοί στόχοι!

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων - Προώθηση Ιστοσελίδων
Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων

Έλεγχος των Ποιοτικών Δεικτών (Quality Score) της καμπάνιας
Το Quality Score αποτελεί τη συνολική βαθμολογία απόδοσης της διαφήμισης. Οι παράμετροι που επιδρούν στο Quality Score είναι τρεις και αποτελούν:

Click–Through Rate (CTR)
To CTR αντιπροσωπεύει το ποσοστό των χρηστών που πραγματοποιούν ΄΄κλικ΄΄ στη διαφήμισή, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των εμφανίσεών της. Ένα υψηλό CTR επιφέρει θετική επιρροή στο Quality Score, με αποτέλεσμα η Google να κατατάσσει στις ανώτερες θέσεις τη διαφήμιση.

Οι μέθοδοι για τη βελτίωση των CTR είναι η διαφοροποίηση του περιεχομένου της διαφήμισης σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, η εκτενής χρησιμοποίηση αριθμών στο λεκτικό προκειμένου να προσελκύουν το ενδιαφέρον του χρήστη, καθώς η άμεση απαίτηση της απόκρισης-αντίδρασης του ενδιαφερόμενου (CTA-Call To Action) στην πληροφορία.

Ακόμα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η σπουδαιότητα των Ad Extensions, ουσιαστικά της πρόσθετης συνολικής πληροφόρησης που είναι σε θέση να γίνει αποδέκτης ο χρήστης, σχετικά με την τοποθεσία -διεύθυνση της επιχείρησής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και τα links, τα οποία καταλήγουν σε άλλους συναφείς συνδέσμους ή σελίδες ενδιαφέροντός του.

Σύνδεση μεταξύ λέξεων-κλειδιών & Αd Relevance
Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι σχετικές με τις λέξεις-κλειδιά που στοχεύετε. Πρέπει να υπάρχει συνοχή στο διαφημιστικό κείμενο και να χρησιμοποιείτε λέξεις -κλειδιά στον τίτλο, καθώς και στην περιγραφή του κειμένου. Επιπρόσθετα, η Google παρέχει τη δυνατότητα για έντονη γραμματοσειρά, στο κείμενο περιγραφής, με στόχο την προσέλκυση του χρήστη σε μεγαλύτερο βαθμό.

Παρακολούθηση των Αναλύσεων
Συστηματικός έλεγχος των μετρήσεων και των αναλύσεων των καμπανιών, καθώς η παρακολούθηση κρίνεται μεγάλης σπουδαιότητας για την επίτευξη των στόχων.

Αξιοποίηση ορισμένων δεδομένων, όπως CTR, κόστος ανά κλικ (CPC), ποσοστό επίτευξης προκαθορισμένου στόχου της καμπάνιας (Conversion Rate), προκειμένου να είναι αντιληπτή η απόδοση των διαφημίσεων, ώστε εφόσον απαιτηθεί να πραγματοποηθούν οι αναγκαίες βελτιώσεις.


Η εταιρεία Netcampaigns αναλαμβάνει την προώθηση των επιχειρήσεων μέσω καμπανιών με στόχο την προώθηση ιστοσελίδων  των εταιρικών προϊόντων και υπηρεσιών τους. Η δημιουργία eshop  με σύγχρονο design, με ταχύτητα, φιλικότητα και καλή εμπειρία χρήστη, αποφέρει οφέλη που πρέπει να διαθέτουν οι εταρικές ιστοσελίδες. Η κατασκευή ιστοσελίδων υλοποιείται με σύγχρονες προδιαγραφές , με φιλικότητα προς τις κινητές συσκευές.

Add a Comment