Τεχνικές SEO - Άνοδος στα οργανικά αποτελέσματα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ MARKETING PLAN

Ένα πλάνο μάρκετινγκ είναι απαραίτητο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν ν’ ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να προσελκύσουν σημαντικό αριθμό δυνητικών πελατών. Ειδικότερα, για τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλου στρατηγικού σχεδίου, με στόχο να προσελκύσει ολοένα και περισσότερο αριθμό επισκεπτών και δυνητικών πελατών για αγορά προϊόντων.

Αύξηση Επισκεψιμότητας Ιστοσελίδας

Ένα πλάνο στρατηγικής μάρκετινγκ περιλαμβάνει τ’ ακόλουθα στάδια:

 • Επισκόπηση των στόχων μάρκετινγκ και διαφήμισης της εταιρείας
 • Ανάλυση της τωρινής κατάστασης μάρκετινγκ της εταιρείας.
 • Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των φάσεων της στρατηγικής μάρκετινγκ.
 • Έλεγχος των κύριων δεικτών απόδοσης (KPIs) σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους.
 • Ανάλυση της αγοράς-στόχου και των απαιτήσεων των πελατών.

Οι βασικοί δείκτες (KPIs), κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί για τα e-shop, ώστε να λειτουργούν ως κερδοφόρες επιχειρήσεις και πρέπει να δίνεται έμφαση στη βελτίωση τους. Οι βασικοί δείκτες απόδοσης είναι οι εξής:

 1. Επισκεψιμότητα site.
 2. Επισκεψιμότητα στις σελίδες εταιρικών προϊόντων.
 3. Μέσος αριθμός σελίδων ανά χρήστη και χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα.
 4. Ποσοστό μετατροπής επισκεπτών σε πελάτες (Conversion Rate).
 5. Ποσοστό επαναληπτικών πελατών.
 6. Μέση αξία παραγγελίας.
 7. Ποσοστό εγκατάλειψης αγορών.

H σωστή διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να είναι στοχευμένη και με συνεχή έλεγχο των παραμέτρων που θα βοηθήσουν να παρουσιάζει διαρκής αύξηση της απόδοσης του. Διαμέσου της ανάλυσης της αγοράς και των βασικών δεικτών απόδοσης, επιλέγεται η εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής, με σκοπό ν’ αυξηθούν οι πωλήσεις των εταιρικών προϊόντων του e-shop.


Η εταιρεία Netcampaigns αναλαμβάνει την προώθηση ιστοσελίδων αναπτύσσονται κατάλληλες καμπάνιες e-mail marketing και γενικότερα διαδικτυακές καμπάνιες για την προώθηση των εταιρικών προϊόντων ηλεκτρονικού καταστήματος. Η κατασκευή eshop  με σύγχρονες προδιαγραφές, με ταχύτητα, φιλικότητα και καλή εμπειρία χρήστη, αποτελεί προτεραιότητα. Η κατασκευή ιστοσελίδων πραγματοποιείται με την εφαρμογή τεχνικών SEO.

Add a Comment