Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τον έλεγχο της απόδοσης της ιστοσελίδας αποτελεί το google analytics. Το συγκεκριμένο εργαλείο κρίνεται από τους webmasters, ως απαραίτητο μέσο για την παρατήρηση διαφόρων στατιστικών που έχουν άμεση σχέση με τις ιστοσελίδες.