Βασικός στόχος στην κατασκευή ιστοσελίδων καθώς και στη δημιουργία e-shop αποτελεί να καταλαμβάνει μία καλή κατάταξη στην αρχική σελίδα αναζήτησης αποτελεσμάτων.