Οι πιο διαδεδομένες μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο αποτελούν google, bing, yahoo, όπου η πρώτη κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο επισκεψιμότητας από τους χρήστες. Στον σύγχρονο κόσμο το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε προτεραιότητα για ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών.