διαδικτυακό μάρκετινγκ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η απαίτηση σύνδεσης των ηλεκτρονικών με τα φυσικά καταστήματα προβάλει αναγκαιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, ώστε να παρέχεται στους πελάτες μια ενοποιημένη αγοραστική εμπειρία. Η αλληλεπίδραση του πελάτη με το ψηφιακό περιβάλλον της επιχείρησης (ηλεκτρονικό κατάστημα) παρέχει πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις καθώς δίνει τη δυνατότητα για on-line αγορές.

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων SEO - Προώθηση Ιστοσελίδων SEO
Σχεδιασμός Ιστοσελίδων SEO

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης ψηφιακών πρακτικών στο φυσικό περιβάλλον;

  • Καλύτερη εμπειρία πελάτη: H αλληλεπίδραση ανάμεσα στην επιχείρηση και στους πελάτες, παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η άριστη εμπειρία συνδέεται άμεσα με το βαθμό ικανοποίησης τους. Αντίθετα, μία κακή εμπειρία χρηστών αποτελεί κίνητρο απομάκρυνσης από τις επιχειρήσεις.
  • Προσέγγιση νεών πελατών: Το αγοραστικό κοινό πλέον διαχωρίζεται σε άτομα που έχουν τάση ν’ αγοράζουν από το ηλεκτρονικό ή το φυσικό κατάστημα. Επομένως, στην περίπτωση όπου οι εταιρείες επιθυμούν να προσελκύσουν πελάτες με διαφορετικές αγοραστικές συνήθειες, παρέχοντας την αίσθηση για προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τότε η σύνδεση του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • Μεγαλύτερη ευελιξία στη συλλογή και χρησιμοποίηση των δεδομένων: Διαμέσου της ενοποίησης του ψηφιακού με το φυσικό περιβάλλον, τα μέσα, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, οι συσκευές, τα POS συστήματα, είναι δυνατό να συντελέσουν στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης, διαμέσου της αποστολής εταιρικών προσφορών και μηνυμάτων. Με την αξιοποίηση των δεδομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να διερευνήσουν τη συμπεριφορά των πελατών, με σκοπό να προγραμματίσουν αποδοτικότερες καμπάνιες, για την προσέλκυση των πελατών.
  • Μείωση κόστους και δαπανών: Διαμέσου αποδοτικότερων καμπανιών και γενικότερα τεχνικών μάρκετινγκ, είναι δυνατή η βελτιστοποίηση του κόστους. Η κατάλληλη στόχευση κοινού μέσω διαδικτυακών καμπανιών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην αύξηση των εσόδων της επιχείρησης και αντίστοιχα της μείωσης των δαπανών.

Ποιες είναι ορισμένες από τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή των ψηφιακών πρακτικών;

Επαυξημένη / Εικονική Πραγματικότητα

Από τις σημαντικότερες τάσεις που δημιουργεί η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελούν η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα. Οι δύο τεχνολογίες χαρακτηρίζονται ως μία δυναμική αλυσίδα ανάμεσα στο φυσικό και στο ψηφιακό περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η online δοκιμή ενός ζευγαριού γυαλιών στο πρόσωπο ενός χρήστη μέσα από την κάμερά του.

Customers reviews

Οι κριτικές των πελατών παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο για να προτιμήσουν τις επιχειρήσεις, αλλά και να τις συστήνουν σ’ ευρύτερο κοινό. Με την ενσωμάτωση των κριτικών στα προϊόντα, οι επιχειρήσεις προσδίδουν αξία με αποτέλεσμα ν’ αυξάνουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους. Το αγοραστικό κοινό ψάχνει για τις κριτικές των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών, είτε βρίσκεται στο φυσικό, είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης.

Ειδοποιήσεις τοποθεσίας

Οι ειδοποιήσεις σύμφωνα με την τοποθεσία, αποτελούν ένα τρόπο ενημέρωσης των χρηστών με βάση την τοποθεσία που βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ειδοποίηση στο κινητό για μία εταιρική προσφορά ενός ατόμου που βρίσκεται κοντά στο κατάστημα, ώστε να το προσελκύσει να επισκεφτεί την επιχείρηση και να επιλέξει την προσφορά ή άλλα προϊόντα.


Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή ιστοσελίδας σας με σύγχρονες προδιαγραφές, αλλά και την κατασκευή eshop με ταχύτητα, φιλικότητα και καλή εμπειρία χρήστη. Εξειδικευμένοι σε τεχνικές στην προώθηση ιστοσελίδων αναπτύσσονται κατάλληλες καμπάνιες e-mail marketing και γενικότερα διαδικτυακές καμπάνιες οι οποίες αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Add a Comment