Τεχνικές SEO - Άνοδος στα οργανικά αποτελέσματα

SEO – Το Περιεχόμενο είναι ο Βασιλιάς!

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, κρίνεται αρκετά σημαντική η άνοδος της εταιρικής ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα. Αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για την αύξηση της επισκεψιμότητας περισσότερων χρηστών, διότι διαμέσου των κατάλληλων τεχνικών SEO, η ιστοσελίδα καταλαμβάνει υψηλές θέσεις κατάταξης.

Πώς θα επιτευχθεί η υψηλή κατάταξη στην πρώτη σελίδα αναζήτησης των οργανικών αποτελεσμάτων? Πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί καλή φιλικότητα απέναντι στις μηχανές αναζήτησης, ώστε να αναρριχηθεί ο ιστότοπος σε υψηλή θέση στην 1η σελίδα?

Οι μηχανές αναζήτησης στηρίζονται σε τρεις παράγοντες (σκανάρισμα -crawling), (ευρετηρίαση – indexing) και (αλγόριθμοι κατάταξης – ranking algorithms), με σκοπό να αποδεχτούν τις ιστοσελίδες ως φιλικές, με άμεσο αποτέλεσμα την αναρρίχηση τους στα οργανικά αποτελέσματα.

Crawling αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες των ιστότοπων, όπως ο τίτλος (title), οι περιγραφές (descriptions), αλλά και οι λέξεις- κλειδιά (keywords).

Indexing αποτελεί η διαδικασία αρχειοθέτησης σημαντικών πληροφοριών που έχουν ληφθεί από το λογισμικό (crawler ή googlebot). Οι σημαντικές πληροφορίες για κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά, αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων, ώστε ν’ αξιοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Ranking Algorithms αποτελούν τα κριτήρια στην κατάταξη εμφάνισης των αποτελεσμάτων, τα οποία ορίζονται από τις μηχανές αναζήτησης (search engines). Η εφαρμογή των αλγορίθμων κατά την αναζήτηση, αποσκοπεί στην εμφάνιση των πιο συναφή αποτελεσμάτων, στους χρήστες διαδικτύου. Οι χρήστες προσθέτουν τις κατάλληλες λέξεις και εμφανίζονται με σειρά κατάταξης οι ιστοσελίδες, ανάλογα με τη συνάφεια που παρουσιάζουν στις αναζητήσεις τους.

Ένα σημαντικό κριτήριο που θα βοηθήσει στην αναρρίχηση της ιστοσελίδας αποτελεί η ποιότητα του περιεχομένου. Θα πρέπει να είναι καλογραμμένο, με τη σωστή σύνταξη και ορθογραφία, ενώ παράλληλα να παρέχει επαρκείς πληροφορίες στους διαδικτυακούς χρήστες.

Επιπλέον, να είναι σαφές με την κατάλληλη γραμματοσειρά και στοίχιση, ενώ να ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία του, με στόχο την υπεροχή από τους ανταγωνιστές του κλάδου. Η δημιουργία ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι συμβατή με σωστή αρχιτεκτονική δομή, ν’ ακολουθεί τους κανόνες των επικεφαλίδων με την κατάλληλη σειρά (H1, H2, Η3), ώστε να χαρακτηριστεί αρκετά φιλική στις μηχανές αναζήτησης. Το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα κατά την κατασκευή ιστοσελίδων παρέχοντας μια ευχάριστη περιήγηση στους επισκέπτες!


Η εταιρεία netcampaigns, δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό ιστοσελίδων και στην κατασκευή e-shop ακολουθώντας τις κατάλληλες προδιαγραφές με απώτερο στόχο το περιεχόμενο να χαρακτηρίζεται υψηλής ποιότητας. Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας καλαίσθητης και φιλικής προς τις μηχανές αναζήτησης, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές SEO, αποτελεί προτεραιότητα. Παράλληλα, η εταιρεία ασχολείται με τη δημιουργία διαδικτυακών καμπανιών αξιοποιώντας κατάλληλα τις τεχνικές διαδικτυακού marketing.

Add a Comment