Οι πιο διαδεδομένες μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο αποτελούν google, bing, yahoo, όπου η πρώτη κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο επισκεψιμότητας από τους χρήστες. Στην σύγχρονη εποχή, το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε προτεραιότητα για ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών. Δισεκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν στο internet σε καθημερινή βάση πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Συνεπώς, παρουσιάζει ενδιαφέρον ο τρόπος λειτουργίας τους και ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων όταν οι χρήστες τοποθετούν λέξεις – κλειδιά.

Οι μηχανές αναζήτησης στηρίζονται σε τρεις παράγοντες με απώτερο στόχο να εμφανίζουν τα κατάλληλα αποτελέσματα. Οι παράγοντες  αποτελούν το σκανάρισμα (crawling), η ευρετηρίαση (indexing) και οι αλγόριθμοι κατάταξης (ranking algorithms).

Crawling αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία σκανάρονται από το κατάλληλο λογισμικό όλα τα διαθέσιμα στοιχεία διαφόρων ιστοσελίδων. Στην ουσία συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες βάσει των στοιχείων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες, όπως ο τίτλος, οι περιγραφές, λέξεις- κλειδιά.

Indexing αποτελεί την αρχειοθέτηση σημαντικών πληροφοριών για τις διάφορες ιστοσελίδες που έχουν συλλεχθεί από το λογισμικό. Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες (τίτλος, περιγραφή, λέξεις-κλειδιά), οι οποίες έχουν παραχθεί από το λογισμικό (crawler ή googlebot), αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων, με απώτερο σκοπό να αξιοποιηθούν για μελλοντική χρήση.

Ranking Algorithms αποτελούν τα κριτήρια στην κατάταξη εμφάνισης των αποτελεσμάτων, τα οποία ορίζονται από τις μηχανές αναζήτησης. Οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται από τις μηχανές με σκοπό να εμφανίσουν στους χρήστες τα πιο συναφή αποτελέσματα κατά την αναζήτηση τους, προσθέτοντας τις κατάλληλες λέξεις. Οι μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν βάσει κατάταξης τα πιο σχετικά αποτελέσματα στα ερωτήματα των χρηστών, συνεπώς τις πιο κατάλληλες ιστοσελίδες  που θεωρούν ότι θα του φανούν χρήσιμες κατά την περιήγηση τους.


Η εταιρεία netcampaigns, δραστηριοποιείται στο διαδικτυακό marketing, παρέχοντας στρατηγικές μεθόδους προβολής των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι προγραμματιστές εξειδικεύονται στην κατασκευή ιστοσελίδων και στη δημιουργία e-shop με σύγχρονες προδιαγραφές, με απώτερο στόχο το σχεδιασμό ιστοσελίδας καλαίσθητης και φιλικής προς τις μηχανές αναζήτησης, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές SEO.