Τα cookies αποτελούν σημαντικά αρχεία που έχουν ως αποδέκτες τους επισκέπτες της ιστοσελίδας διαμέσου του υπολογιστή ή του κινητού ή ενός άλλου ηλεκτρονικού μέσου.  Η σπουδαιότητα των cookies συνδέεται με τις λειτουργίες που είναι δυνατό να πραγματοποιήσουν. Μία σημαντική λειτουργία αποτελούν οι περίοδοι σύνδεσης των χρηστών στις διάφορες σελίδες του ιστότοπου με στόχο να είναι κατανοητές οι επιλογές τους. Συνεπώς, συνδράμουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα δε δίνεται η δυνατότητα για την εξακρίβωση των προσωπικών δεδομένων.  Τα cookies ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες:

Απολύτως Απαραίτητα

Αποτελούν ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του με ασφάλεια.  Δεν αναγνωρίζουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ενώ αποτελούν ένα απαραίτητο στάδιο για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας.

Cookies Επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται με στόχο την συλλογή πληροφοριών, χωρίς να εξακριβώνεται η ταυτότητα των χρηστών. Συντελούν στην καλύτερη επίδοση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Ένα παράδειγμα λειτουργίας τους αποτελεί η συλλογή δεδομένων με σκοπό να γίνει αντιληπτός ο τρόπος χρήσης και περιήγησης των χρηστών στον ιστότοπο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες στα σημεία όπου απαιτούνται αλλαγές. Αποτέλεσμα θα είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών κατά τη διάρκεια παραμονής τους  στην ιστοσελίδα.

Cookies Λειτουργικότητας

Τα συγκεκριμένα cookies επιτρέπουν την υπενθύμιση των ενεργειών που πραγματοποίησαν οι χρήστες, όπως για παράδειγμα  τη γλώσσα ή την τοποθεσία, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.  Οι συγκεκριμένες πληροφορίες  παρέχουν καλύτερη εμπειρία κατά το χρόνο παραμονής του χρήστη στον ιστότοπο, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του. Σε συνδυασμό με πληροφορίες άλλων χρηστών, συγκεντρώνονται σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας.

Cookies Στόχευσης

Τα cookies στόχευσης αποσκοπούν στην παροχή περιεχομένου, το οποίο ανταποκρίνεται περισσότερο στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Είναι εφικτό να συμβάλουν στην προσαρμογή της διαφημιστικής καμπάνιας με στόχο την καλύτερη προβολή της στους χρήστες, ενώ παράλληλα αποτελούν δείκτη μέτρησης της αποτελεσματικότητας της.