Η κατασκευή ιστοσελίδας σε wordpress προτιμάται από το μεγαλύτερο ποσοστό webmasters, διότι προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. Εξάλλου, το μεγαλύτερο ποσοστό ιστοσελίδων παγκοσμίως τη δεδομένη στιγμή έχει δημιουργηθεί σε wordpress περιβάλλον διαχείρισης. Ωστόσο, για να έχει καλή λειτουργικότητα, θα πρέπει να περιέχει κάποια απαραίτητα plugins (πρόσθετα), όπου θα εξασφαλίζουν την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη φιλικότητα στις μηχανές αναζήτησης.

1. All in one wp security and firewall.

Αποτελεί ένα απαραίτητο πρόσθετο για την ασφάλεια της ιστοσελίδας. Ανιχνεύει ενδεχόμενες επιθέσεις από hackers, ενώ παράλληλα μπλοκάρει ψεύτικα googlebots. Εναλλακτική λύση αποτελεί η εγκατάσταση Wordfence.


2. Yoast Seo.

Απαραίτητο εργαλείο για την άνοδο στα οργανικά αποτελέσματα της ιστοσελίδας. Προσφέρει τη δυνατότητα προσθήκης λέξεων – κλειδιών και περιγραφών του περιεχομένου των σελίδων του ιστότοπου με αποτέλεσμα την αναρρίχηση στην οργανική κατάταξη. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί plugin Seo Crawl, δεν συνιστάται ωστόσο η ταυτόχρονη εγκατάσταση τους.

3. Wp Fastest Cache.

Βελτιώνει την ταχύτητα της ιστοσελίδας, μειώνοντας το χρόνο φόρτωσης. Η λειτουργία του συγκεκριμένου plugin συνίσταται στη δημιουργία ενός αρχείου html, σε ένα προσωρινό σύστημα εσωτερικής μνήμης.  Το συγκεκριμένο αρχείο το αποθηκεύει και στους χρήστες φτάνει γρήγορα και χωρίς κατανάλωση μεγάλης μνήμης μια στατική html σελίδα. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί litespeed cache.

4. Smush Image Compression and Optimization.

Συμπιέζει τις εικόνες σε μικρότερο μέγεθος με συνέπεια να μειώνεται ο χρόνος φόρτωσης των σελίδων. Η συμπίεση των εικόνων δεν επιφέρει αρνητικό αποτέλεσμα στην περιήγηση του χρήστη, αφού δεν παρατηρεί κάποια διαφορά. Προσωπικά, θα συνιστούσα την εγκατάσταση και του πρόσθετου wp optimize. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το plugin fast velocity minify.

5. Akismet.

Πρόκειται για ένα πρόσθετο το οποίο παρέχεται με την  εγκατάσταση μιας ιστοσελίδας σε πλατφόρμα wordpress. Το Akismet λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα σε ανεπιθύμητα σχόλια (spam), που γίνονται στο blog ή στις σελίδες με σκοπό να πραγματοποιηθεί έλεγχος και να διαγραφούν στην περίπτωση που εμφανίζουν κινδύνους για την ασφάλεια.


Εξειδικευμένοι στη δημιουργία ιστοσελίδων σε wordpress εγκαθίστανται τα πιο χρήσιμα πρόσθετα που θα βοηθήσουν στην απόδοση της ιστοσελίδας. Διαθέτοντας τις κατάλληλες γνώσεις, εξετάζονται προσεχτικά οι απαιτήσεις στην κατασκευή ιστοσελίδων και στο σχεδιασμό e-shop προσθέτοντας τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στη λειτουργικότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια της ιστοσελίδας.