Βασικός στόχος στην κατασκευή ιστοσελίδων καθώς και στη δημιουργία e-shop αποτελεί να καταλαμβάνει μία καλή κατάταξη στην αρχική σελίδα αναζήτησης αποτελεσμάτων. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, απαιτείται υπομονή και τεχνικές οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα κατά το σχεδιασμό ιστοσελίδων για να τηρούνται οι προϋποθέσεις ανόδου στην κατάταξη.

Οι τεχνικές που πρέπει να εφαρμοστούν κρίνονται απαραίτητες για να διαθέτει χαρακτηριστικά φιλικότητας ως προς τις μηχανές αναζήτησης η ιστοσελίδα και να υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης υψηλής κατάταξης στην πρώτη σελίδα.  Μερικοί από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για υψηλές θέσεις παρατίθενται παρακάτω:

1. Domain name. Ένα όνομα που θα περιγράφει κατάλληλα τον στόχο για τον οποίον δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα, βοηθάει στην κατάταξη. Ένα παράδειγμα αποτελεί το όνομα netcampaigns, όπου σημαίνει διαδικτυακές καμπάνιες και περιγράφει την παροχή υπηρεσιών marketing, δηλαδή τη δημιουργία διαδικτυακών καμπανιών. Βέβαια, θα πρέπει το domain name να χαρακτηρίζεται ασφαλές και να περιέχει το απαραίτητο πιστοποιητικό ασφάλειας. Παράλληλα, βοηθητικό ρόλο έχει η παλαιότητα του ονόματος.

2. Εταιρεία φιλοξενίας. Διαπιστευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στη φιλοξενία ιστοσελίδων έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια website, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη επιλογή.

3. Περιγραφή περιεχομένου. Κατά το σχεδιασμό ιστοσελίδας δίνεται η δυνατότητα περιγραφής κάθε σελίδας ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας tags, meta-tags, description. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις – κλειδιά προσδιορίζονται το περιεχόμενο και οι στόχοι της ιστοσελίδας, ώστε να γίνουν αντιληπτά στον απαιτούμενο βαθμό από τις μηχανές αναζήτησης.

4. Ταχύτητα website. Ένα από τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατασκευή ιστοσελίδων αποτελεί η ταχύτητα της. Όσο μικρότερος ο χρόνος φόρτωσης των σελίδων, τόσο μειώνεται το ποσοστό εγκατάλειψης (bounce rate) της ιστοσελίδας, διότι αποτελεί πλεονέκτημα για την ευχάριστη περιήγηση στο χρήστη. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα πρόσθετα εντός της ιστοσελίδας, ενώ να πραγματοποιείται συμπίεση των εικόνων, με σκοπό να αυξάνεται η ταχύτητα της ιστοσελίδας.

5. Backlinks. Η ανταλλαγή ποιοτικών συνδέσμων αποτελεί ένα βασικό κριτήριο ανόδου στα αποτελέσματα αναζήτησης. Θα πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλες ιστοσελίδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ασφαλείς και έχουν σχέση με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, με σκοπό τη δημιουργία των ποιοτικών backlinks. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει ν’ αποφεύγεται η δημιουργία ή ανταλλαγή συνδέσμων, με μη ασφαλείς ιστοσελίδες, αλλά και μη συναφείς με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, διότι θα επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Πλέον, μετράει η δημιουργία ποιοτικών και όχι ποσοτικών backlinks.

6. Συμβατότητα με κινητές συσκευές. Η φιλικότητα των ιστοσελίδων στις κινητές συσκευές, παίζει σημαντικό ρόλο για την άνοδο στην κατάταξη, ενώ παράλληλα αποτελεί πλεονέκτημα για την αύξηση της επισκεψιμότητας. Όταν η ιστοσελίδα είναι συμβατή σε mobiles, tablets, τότε οι χρήστες είναι σε θέση να περιηγηθούν και να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς να την εγκαταλείψουν πρόωρα.


Εξειδικευμένοι στο σχεδιασμό ιστοσελίδων ακολουθούνται οι κανόνες SEO με σκοπό την άνοδο τους στην κατάταξη και στην πρώτη σελίδα αναζήτησης αποτελεσμάτων.  Διαθέτοντας τις κατάλληλες γνώσεις, εξετάζονται προσεχτικά οι απαιτήσεις στην κατασκευή ιστοσελίδων καθώς και στη δημιουργία  e-shop με σκοπό να τηρηθούν οι προδιαγραφές που θα βοηθήσουν στη λειτουργικότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια της ιστοσελίδας.