Προώθηση Ιστοσελίδων SEO - Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων SEO

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ – PAGE SPEED

Η ταχύτητα φόρτωσης σελίδας (Page Speed) παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση ενός website. Ειδικότερα, επηρεάζει τόσο την άνοδο στις πρώτες θέσεις αναζήτησης, όσο και την εμπειρία των χρηστών κατά την επίσκεψη τους σε μια ιστοσελίδα. Μία παράμετρος που συμπεριλαμβάνεται στον αλγόριθμο της google για τη φιλικότητα των ιστοσελίδων, όπου επηρεάζει και την κατάταξη τους στην αναζήτηση αποτελεσμάτων, αποτελεί η ταχύτητα φόρτωσης (Page Speed).

Δημιουργία e-shop - Κατασκευή Ιστοσελίδων

Πλέον σημαντικό ρόλο για την κατάταξη διαθέτει και η ταχύτητα από κινητές συσκευές και μάλιστα χρησιμοποιείτε ως παράγοντας κατάταξης στα αποτελέσματα αναζήτησης. Συνεπώς, η καλή ταχύτητα φόρτωσης των σελίδων βελτιώνουν το SEO, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για κατάταξη στις πρώτες θέσεις. Ένας από τους βασικούς στόχους κατά την κατασκευή ιστοσελίδων αλλά και στη δημιουργία e-shop αποτελεί η επιλογή κατάλληλων προσθέτων για τη βελτίωση της ταχύτητας της ιστοσελίδας.

Πώς θα μετρηθεί η ταχύτητα φόρτωσης (Page Speed), ώστε να διαπιστωθεί εφόσον θα απαιτηθούν να υλοποιηθούν βελτιώσεις σε μια ιστοσελίδα? Υπάρχουν εργαλεία που βοηθάνε να μετρηθεί η ταχύτητα μιας ιστοσελίδας.

PageSpeed Insights: Αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για τη μέτρηση της ταχύτητας φόρτωσης website. Βάσει κλίμακας, βαθμολογεί την ταχύτητα, τόσο σε κινητές συσκευές, όσο και σε υπολογιστές.

  • Η κλίμακα βαθμολόγησης από 0 έως 49, αντιστοιχεί σε αργή ταχύτητα.
  • Η κλίμακα βαθμολόγησης από 50 έως 89, αντιστοιχεί σε μέτριου βαθμού ταχύτητα.
  • Η κλίμακα βαθμολόγησης από 90 έως 100, αντιστοιχεί σε υψηλού βαθμού ταχύτητα.

GTmetrix: Αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης ταχύτητας, όπου η μέτρηση του αποδίδει αποτελέσματα για την ταχύτητα ενός website. Ταυτόχρονα, παρέχει πληροφορίες για την απόδοση της ταχύτητας σε σχέση με το μέσο όρο των άλλων ιστοσελίδων, οι οποίες έχουν μετρηθεί με το ίδιο εργαλείο.

Pingdom: Εφαρμόζει ένα πιο φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, με στόχο να εμφανίσει σημαντικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίοι έχουν σχέση με την ταχύτητα μιας ιστοσελίδας.


Εξειδικευμένοι στην κατασκευή ιστοσελίδων και στο σχεδιασμό e-shop τηρούνται οι σύγχρονες προδιαγραφές SEO με απώτερο στόχο την υψηλή κατάταξη τους και στην πρώτη σελίδα αναζήτησης αποτελεσμάτων.  Κατά το σχεδιασμό ιστοσελίδων υλοποιούνται οι κατάλληλες ενέργειες και οι απαραίτητες προσθήκες, ώστε να διαθέτει η ιστοσελίδα μεγάλη ταχύτητα. Διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση στη δημιουργία ιστοσελίδων ακολουθούνται οι κατάλληλες τεχνικές, με στόχο, να χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, φιλικότητα, ασφάλεια, αλλά και ευχάριστη εμπειρία χρήστη.

Add a Comment