Προώθηση Ιστοσελίδων SEO - Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων SEO

SEO

              Η άνοδος μιας ιστοσελίδας σε υψηλές θέσεις και στην πρώτη σελίδα αναζήτησης των οργανικών αποτελεσμάτων, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα.  Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου δεν υφίσταται απλή υπόθεση, διότι απαιτείται η εφαρμογή ενός κατάλληλου στρατηγικού πλάνου. Βασική προϋπόθεση για την άνοδο στην 1η θέση των οργανικών αποτελεσμάτων, αποτελεί η φιλικότητα της ιστοσελίδας προς τα ΄΄ρομπότ΄΄ google.

Εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές, όπως στοχευμένες λέξεις και φράσεις, ποιοτικά backlinks, πιστή εφαρμογή των οδηγιών στις μηχανές αναζήτησης, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για άνοδο σε υψηλές θέσεις.

Τεχνικές SEO - Άνοδος στα οργανικά αποτελέσματα

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

            O ορισμός  SEO,  παραπέμπει στις τεχνικές οι οποίες ακολουθούνται προκειμένου να χαρακτηριστεί φιλική μία ιστοσελίδα ως προς τις μηχανές αναζήτησης. Διαμέσου της βελτιστοποίησης που επιτυγχάνεται, εξασφαλίζεται υψηλή κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης, μ’ επακόλουθο την αύξηση οργανικής επισκεψιμότητας.
           Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την άνοδο στα οργανικά αποτελέσματα, έχουν σκοπό να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με τους αλγόριθμους κατάταξης. Δύο τρόποι χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των μεθόδων βελτιστοποίησης ιστοσελίδων (On-page, Off-page).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

On-Page SEO


Περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση της κατάταξης μέσω της προσθήκης του ποιοτικού περιεχομένου, όπου πρωτότυπο κείμενο πρέπει να συντάσσεται γραμματικά, ορθογραφικά σωστά, με κύριο στόχο να επιτυγχάνεται υψηλή βαθμολογία στα οργανικά αποτελέσματα.

Επιπρόσθετα, η προσθήκη κατάλληλων λέξεων, φράσεων (tags, meta-tags, meta-description), με στόχο την παροχή πληροφοριών για τον τίτλο, όσο και για το περιεχόμενο της κάθε σελίδας, με αποτέλεσμα να είναι κατανοητό το περιεχόμενο από robots google.

Παράλληλα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα url στην ιστοσελίδα, με στόχο να γίνονται κατανοητά, τόσο από τους επισκέπτες, όσο και από τους αλγόριθμους. Παράδειγμα σωστού url, αποτελεί να περιλαμβάνει ένα domain name και το όνομα της σελίδας, χωρισμένες με μια παύλα ή μια κάθετο.

Off-Page SEO


Μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, γίνεται προσπάθεια γνωστοποίησης της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας τους εξωτερικούς παράγοντες. Η προσπάθεια εντοπίζεται στη δημιουργία των ποιοτικών backlinks, σε άλλες ιστοσελίδες, με συναφή περιεχόμενο.

Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψην ορισμένες παράμετροι, με στόχο την τοποθέτηση των συνδέσμων στους κατάλληλους ιστότοπους. Συνεπώς, τοποθετούνται σε websites με ποιοτικό περιεχόμενο, τα οποία τηρούν τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από google.

Αξίζει να επισημανθεί πως στο παρελθόν, δεν κατείχε σημαντικό ρόλο η δημιουργία ποιοτικών συνδέσμων, με αποτέλεσμα η προσπάθεια για άνοδο να επικεντρώνεται στην ποσότητα. Πλέον, πρωτεύον ρόλο με στόχο την υψηλή κατάταξη, έχει η δημιουργία των ποιοτικών και όχι ποσοτικών συνδέσμων.