Προώθηση Ιστοσελίδων SEO - Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων SEO

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ SEO ΣE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Στη ψηφιακή εποχή που διανύουμε, σημαντικό ρόλο για την προβολή των επιχειρήσεων παίζει η σωστή διαδικτυακή προβολή. Βασικός στόχος κατά την κατασκευή ιστοσελίδων αλλά και στη δημιουργία e-shop αποτελεί να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες με στόχο την άνοδο και την υψηλή κατάταξη στην αρχική σελίδα των οργανικών αποτελεσμάτων.

Δημιουργία e-shop - Κατασκευή Ιστοσελίδων

Οι κατάλληλες μέθοδοι κρίνεται σωστό να εφαρμοστούν για την επίτευξη υψηλής θέσης στα αποτελέσματα αναζήτησης. Μία ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει φιλικότητα, ταχύτητα και συναφές περιεχόμενο ως προς τις μηχανές αναζήτησης. Ορισμένες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη αποτελούν:

1.  Ένα από τα χρήσιμα εργαλεία του διαδικτύου αποτελεί το keyword planner tool. Δίνει τη δυνατότητα εύρεσης κατάλληλων λέξεων – κλειδιών που χρησιμοποιούν οι χρήστες για την αναζήτηση υπηρεσιών / προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Συνεπώς, είναι εφικτό να ελεγχθεί η συνάφεια τους με τις διάφορες επιχειρήσεις.

2.  Κατά την εφαρμογή των μεθόδων on-page-seo, ο εμπλουτισμός των κειμένων με κατάλληλες λέξεις – κλειδιά, αποτελεί βοηθητικό μέσο αναρρίχησης στην κατάταξη. Ωστόσο, η υπερβολική χρήση τους είναι δυνατό να αποτελέσει μειονέκτημα, τόσο για την πλοήγηση του χρήστη, αλλά και για τις μηχανές αναζήτησης, όπου είναι πιθανό να θεωρήσουν κακόβουλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη στόχευση και ο σωστός εμπλουτισμός των σελίδων με λέξεις – κλειδιά.

3.  Πρωτότυπο περιεχόμενο, με εστίαση στο να τονώνει το ενδιαφέρον των χρηστών, ώστε να το διαβάσουν πλήρως. Η αποφυγή της αντιγραφής περιεχομένου αποτελεί σημαντικό ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, διαφορετικά θα υπάρξουν κυρώσεις από τη google! Παράλληλα τιμωρείται και το διπλότυπο περιεχόμενο, συνεπώς κρίνεται απαραίτητο η ιστοσελίδα να εμπλουτίζεται με φρέσκο περιεχόμενο!

4. Φιλικότητα. Ένα από τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατασκευή ιστοσελίδων αποτελεί η φιλικότητα προς τις μηχανές αναζήτησης. Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κατάλληλες τεχνικές ώστε η ιστοσελίδα να διαθέτει ταχύτητα, με την προσθήκη κατάλληλων προσθέτων (plugins). Η ταχύτητα αποτελεί ένα κριτήριο φιλικότητας για τα ρομπότ, διότι ανεβάζουν σε υψηλές θέσεις τις ιστοσελίδες που κρίνονται ταχείες ως προς τους χρόνους φόρτωσης των σελίδων, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευχάριστη η περιήγηση των χρηστών.

5. Backlinks. Η ανταλλαγή των ποιοτικών και όχι των ποσοτικών συνδέσμων αποτελεί σημαντικό κριτήριο ανόδου κατάταξης. Η ασφάλεια και η συνάφεια ως προς την ιστοσελίδα αποτελούν σημαντικά κριτήρια για τη δημιουργία ποιοτικών backlinks.

6. Συμβατότητα με mobiles, tablets. Οι ιστοσελίδες πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη εμφάνιση και να προσφέρουν ευχάριστη περιήγηση στις κινητές συσκευές. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή παίζει σημαντικό ρόλο για την υψηλή κατάταξη, όπου ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών πραγματοποιεί την πλοήγηση τους διαμέσου κινητών συσκευών.


Εξειδικευμένοι στην κατασκευή ιστοσελίδων και στο σχεδιασμό e-shop τηρούνται οι σύγχρονες προδιαγραφές SEO με απώτερο στόχο την υψηλή κατάταξη τους και στην πρώτη σελίδα αναζήτησης αποτελεσμάτων.  Διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση στη δημιουργία ιστοσελίδων ακολουθούνται οι κανόνες SEO στο σχεδιασμό ιστοσελίδων ώστε να χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, φιλικότητα, ασφάλεια, αλλά και ευχάριστη πλοήγηση.

Add a Comment