Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τον έλεγχο της απόδοσης της ιστοσελίδας αποτελεί google analytics. Το συγκεκριμένο εργαλείο κρίνεται από τους webmasters, ως απαραίτητο μέσο για την παρατήρηση των διαφόρων στατιστικών που έχουν άμεση σχέση με τις ιστοσελίδες.

Η εγκατάσταση του εντός της ιστοσελίδας βοηθάει τον διαχειριστή να κατανοήσει και να διαπιστώσει απαραίτητα στοιχεία για την απόδοση της ιστοσελίδας. Συνεπώς, είνια σε θέση να διαπιστώσει το ποσοστό επισκεψιμότητας των χρηστών, το χρόνο παραμονής εντός της κύριας και των υπολοίπων σελίδων του ιστότοπου, αλλά και το ποσοστό εγκατάλειψης (bounce rate).

Παράλληλα, τον ενημερώνει και για επιπλέον χρήσιμα στοιχεία, όπως τα δημογραφικά και τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, αλλά και το φύλο των επισκεπτών. Επιπλέον, είναι σε θέση να πληροφορηθεί για το μέσο εισόδου στην ιστοσελίδα, δηλαδή εφόσον η περιήγηση πραγματοποιήθηκε από desktop, tablet, mobile, καθώς και από ποιο browser (chrome, mozila, firefox).

Ο διαχειριστής λαμβάνει όλες τις πληροφορίες και ελέγχει βάσει του χρόνου παραμονής και του ποσοστού εγκατάλειψης την απόδοση της ιστοσελίδας του, συγκρίνοντας την επισκεψιμότητα από τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, τα προγράμματα περιήγησης, τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών. Έτσι, είναι σε θέση να κρίνει και να αποφασίσει για τις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζεται να προβεί με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της ιστοσελίδας.


Η εταιρεία netcampaigns, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα βοηθήσουν στην καλύτερη απόδοση των ιστοσελίδων. Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων και η κατασκευή e-shop πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες.