Τεχνικές SEO - Άνοδος στα οργανικά αποτελέσματα

GOOGLE ANALYTICS & CONVERSIONS SECTION

Το Conversions (Μετατροπές) section Google Analytics αποτελεί συχνά ένα σπουδαίο εργαλείο για τις εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

Το Conversions (Μετατροπές) ή πωλήσεις για τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως για παράδειγμα οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, οι εγγραφές σε newsletter αποτελούν ποσοτικά νούμερα που καθορίζουν την στρατηγική marketing.

Μερικές πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τις μετατροπές (Conversions section), αλλά και οι τρόποι αξιοποίησης τους, ώστε να επωφεληθούν οι πωλήσεις στο διαδίκτυο και παράλληλα να αυξηθεί η κερδοφορία της επιχείρησης, αναλύονται διεξοδικά με σκοπό να κατανοηθούν σε βάθος και να γίνει αντιληπτή η σημασία τους.

Goal URLs report

Στο συγκεκριμένο report παρέχεται η δυνατότητα να ελεγχθούν σελίδες προορισμού (landing pages) στις οποίες ολοκληρώθηκε ένας στόχος που είχε οριοθετηθεί. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο χρόνος παραμονής στη σελίδα και ο καθορισμός του χρόνου (1 λεπτό), συνεπώς θα είναι εφικτή η παρατήρηση των σελίδων στις οποίες οι χρήστες παρέμειναν για 1 λεπτό και παραπάνω.

Reverse Goal Path

Το Reverse Goal Path, παρέχει τη δυνατότητα να ελεγχθούν οι κινήσεις των χρηστών πριν περιηγηθούν στην σελίδα-στόχο. Παράδειγμα αποτελεί να έχει οριστεί ο στόχος-σελίδα να είναι η πώληση προϊόντος, συνεπώς υπάρχει η αναφορά για τις προηγούμενες κινήσεις των επισκεπτών, μέχρι να καταλήξει στην αγορά.

Funnel Visualization

Ο σκοπός Funnel Visualization αποτελεί να αναλύσει τη ροή των χρηστών στα ενδιάμεσα βήματα, πριν την τελική ολοκλήρωση του στόχου. Με λίγα λόγια, αν ο τελικός στόχος είναι το E, με ενδιάμεσα βήματα τα A, B, C και D, τότε το Funnel Visualization report θα αναλύσει το ποσοστό των χρηστών που πήγαν από το βήμα Α -> Β, από το B -> C, από το C-> D και τέλος από το D -> E.

Ένα παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου ο στόχος θα εστίαζε στη σελίδα ολοκλήρωσης της αγοράς από τον επισκέπτη, με τα ενδιάμεσα βήματα να αποτελούνται από τους τρόπους πληρωμής και παραλαβής, και το πρώτο βήμα να αποτελείται από την συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη στη φόρμα. Οποιαδήποτε μετατροπή συμβεί δίχως ο χρήστης να έχει ακολουθήσει το πρώτο βήμα, θεωρείται άκυρη και δεν συμπεριλαμβάνεται στο Funnel Visualization report.

Goal Flow

Το συγκεκριμένο report πληροφορεί σχετικά με τα βήματα που ακολούθησαν οι χρήστες, οι οποίοι συνδέθηκαν στην ιστοσελίδα, διαμέσου ενός γραφικού σχήματος. Δίνεται η δυνατότητα διαπίστωσης του ποσοστού εγκατάλειψης των χρηστών ή των στόχων που έχουν οριοθετηθεί κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής marketing.

Model Comparison Tool

Το Model Comparison Tool αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο σύγκρισης ανάμεσα στα αποτελέσματα που θα προέκυπταν στην περίπτωση επιλογής διαφορετικών Attribution Models. Συνεπώς, βαρύνουσα σημασία έχει η επιλογή του κατάλληλου attribution model για μία επιχείρηση. Attribution model είναι οι κανόνες ανεξάρτητα ή συνολικά, οι οποίοι προσδιορίζουν την αξία των πωλήσεων και των μετατροπών στα σημεία επαφής (κανάλια) των χρηστών με την ιστοσελίδα.

Ένα παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση όπου ένας χρήστης παρατηρήσει μια εταιρική διαφήμισή στο Facebook, έπειτα αναζητήσει το Brand Name στη Google, μεταβεί στη διαφήμισή στα αποτελέσματα αναζήτησης και υλοποιήσει μια μετατροπή, τότε τα σημεία επαφής είναι δύο, το Facebook (ads) και η Google (ads). Ωστόσο, πιο μέσο διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στη μετατροπή;

Διαμέσου της επιλογής των μοντέλων που αναλύονται δίνεται η δυνατότητα μέτρησης και εκτίμησης της απόδοσης του εκάστοτε καναλιού.

  • Last Interaction: Το 100% της πώλησης θα αποδοθεί στο τελευταίο σημείο επαφής.
  • First Interaction: Η πώληση θα αποδοθεί κατά 100% στο πρώτο σημείο επαφής.
  • Linear: Η πώληση θα αποδοθεί ομοιόμορφα (σε ποσοστό 25%) σε κάθε σημείο επαφής στη διαδρομή μετατροπής.
  • Position Based: Η μετατροπή ή η πώληση αποδίδεται κατά 40% στην πρώτη και στην τελευταία αλληλεπίδραση και το υπόλοιπο 20% αποδίδεται ομοιόμορφα στις ενδιάμεσες αλληλεπιδράσεις.
  • Time Decay: Η πώληση ή η μετατροπή αποδίδεται κυρίως στα σημεία επαφής που βρίσκονται πιο κοντά στο χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου υλοποιήθηκε.
  • Last Non-Direct Click: Συνολικά η επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές παραβλέπεται και το 100% της πώλησης αποδίδεται στο τελευταίο κανάλι στο οποίο μετέβη ο χρήστης, προτού προβεί στη μετατροπή.
  • Last Google Ads Click: Το 100% της πώλησης θα αποδοθεί στο τελευταίο κλικ στο Google Ads.

Tα reports στο Conversions section παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την απόδοση και την εκτίμηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων, διαμέσου αγορών, εγγραφών σε newsletter, συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας. Παράλληλα, παρέχει την ευκαιρία για την ορθότερη προσέγγιση των χρηστών, διαμέσου της βέλτιστης εμπειρίας κατά την περιήγηση τους.


Τεχνικές για την προώθηση ιστοσελίδων αναπτύσσονται με σκοπό τη σωστή μέθοδο προβολής των επιχειρήσεων. Δημιουργία διαδικτυακής καμπάνιας Adwords καθώς και διαδικτυακές καμπάνιες fb, utube για τη γνωστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών σε ευρύτερο κοινό.

Κατασκευή e-shop και σχεδιασμός ιστοσελίδων αναπτύσσονται από την ομάδα Netcampaigns, με τις κατάλληλες προδιαγραφές.

Add a Comment