Προώθηση Ιστοσελίδων SEO - Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων SEO

GOOGLE ALGORITHM UPDATES

Η Google χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό αλγορίθμων, καθώς και άλλων παραγόντων κατάταξης, με σκοπό τον καθορισμό των θέσεων στα οργανικά αποτελέσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Google εφαρμόζει σημαντικές ενημερώσεις στους αλγόριθμους, οι οποίες ασκούν σημαντική επιρροή, στα αποτελέσματα στη SERP (Search Engine Result Page), που σημαίνει σελίδα αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης.  Τα πιο σπουδαία Google Algorithm Updates αποτελούν:

Δημιουργία e-shop - Κατασκευή Ιστοσελίδων
 • Panda
 • Page Layout Algorithm
 • Penguin
 • Pirate
 • EMD (Exact Match Domain)
 • Hummingbird
 • Pigeon
 • Mobile Friendly Update
 • RankBrain
 • Possum
 • Fred
 • Mobile-first indexing
 • Page Speed Update

Panda

Το Panda Update αποτελεί έναν αλγόριθμο, ο οποίος εφαρμόζει την εκχώρηση μιας βαθμολογίας σε ιστοσελίδα και την πτώση στην κατάταξη τους, στην περίπτωση όπου εμπεριέχουν διπλότυπο περιεχόμενο και ακατάλληλες λέξεις – κλειδιά. Συνεπώς, αποσκοπεί να ανεβάσει στην κατάταξη website υψηλής ποιότητας περιεχομένου.

Page Layout Algorithm

Το Page Layout Algorithm Update συνδέεται με ιστοσελίδες οι οποίες εμπεριέχουν αρκετές διαφημίσεις στατικής μορφής above the fold, οι οποίες θ’ αναγκάσουν τους χρήστες να μετακινήσουν τον καίσορα προς τα κάτω, προκειμένου ν’ αναγνώσουν το περιεχόμενο τους. Συνεπώς, αποσκοπεί ν’ ανεβάσει στην κατάταξη website που δεν εμπεριέχουν πολλές στατικές διαφημίσεις above the fold.

Penguin

Το Penguin Update έχει ως στόχο την ανίχνευση και την πτώση στην κατάταξη ιστοσελίδων, με ακατάλληλα links, τα οποία θεωρούνται μη ασφαλή. Έτσι, παρεμποδίζει την άνοδο στην κατάταξη των ιστοσελίδων με μη ασφαλή links.

Pirate

Το Pirates Update αποσκοπεί στην πτώση κατάταξης στα οργανικά αποτελέσματα ιστοσελίδων, οι οποίες παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Η πλειοψηφία των ιστότοπων στα οποία ασκεί επιρροή ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αποτελούν δωρεάν διαθέσιμα στο διαδίκτυο βιβλία, ταινίες, μουσικά βίντεο.

EMD (Exact Match Domain)

Ο αλγόριθμος εφαρμόζει ένα φίλτρο, με απώτερο στόχο την παρεμπόδιση ανόδου σε ιστοσελίδες με μη υψηλή ποιότητα περιεχομένου, αλλά με κύριο domain name συνηθισμένες λέξεις – κλειδιά κατά την αναζήτηση των χρηστών.

Hummingbird

Το Hummingbird Update αποτελεί μία ενημέρωση στον αλγόριθμο της Google, η οποία συνδέει την ερμηνεία των ερωτημάτων που θέτουν οι χρήστες κατά την αναζήτηση τους, με την επιστροφή αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν μεγαλύτερη σχέση με το search intent, των χρηστών, παρά με τις μεμονωμένες λέξεις – κλειδιά, οι οποίες βρίσκονται εντός ενός query.

 Pigeon

Το Pigeon Update αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας και συνάφειας, στα αποτελέσματα τοπικών αναζητήσεων (local search results). Σχημάτισε ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε local algorithm και σε core algorithm της εταιρείας.

Mobile Friendly Update

Το Mobile Friendly Update, αποσκοπεί στην άνοδο της κατάταξης των ιστοσελίδων, οι οποίες εμφανίζονται βελτιστοποιημένες σε κινητές συσκευές, όταν οι χρήστες πραγματοποιούν περιήγηση χρησιμοποιώντας τις.

RankBrain

Το RankBrain Update, αποτελεί ένα machine learning σύστημα το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του νοήματος των ερωτημάτων των χρηστών, από robots google. Συνεπώς, αποσκοπεί στην εμφάνιση καλύτερων αποτελεσμάτων αναζήτησης, βάσει της συνάφειας (relevance) και το machine learning.

Possum

Το Possum Update αποτελεί το όνομα που αντιστοιχεί σε μία σειρά αλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο local ranking filter της Google. Αποσκοπεί στην παροχή καλύτερων αποτελεσμάτων, συνδυάζοντας την τοποθεσία των χρηστών, με τη διεύθυνση της επιχείρησης (locality is everything).

Fred

Με τον Fred ασκείται επιρροή σε ιστοσελίδες κυρίως τύπου blogs, όπου εμπεριέχουν άρθρα χαμηλής ποιότητας για μια ευρεία ποικιλία θεμάτων, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως σε διαφημιστικά έσοδα και affiliate links. Συνεπώς, φιλτράρονται στα αποτελέσματα αναζήτησης οι ιστοσελίδες, οι οποίες λειτουργούν βάσει των παραπάνω στόχων.

Mobile-First Index

Σε περίπτωση που η Google δεν εντοπίσει mobile έκδοση website, θα πραγματοποιήσει index την desktop έκδοση του και η μη ύπαρξη mobile έκδοσης θα ασκήσει αρνητική επιρροή στην κατάταξή του. Συνεπώς, η κατάταξη μιας ιστοσελίδας σε αναζητήσεις σε όλες τις συσκευές, συνδέεται με την ποιότητα της mobile έκδοσής του.

Mobile Speed Update

Το Speed Update πρόκειται να επιδράσει αποκλειστικά σε ιστοσελίδες οι οποίες χαρακτηρίζονται από αργή ταχύτητα, ενώ παράλληλα θα ασκήσει επιρροή σε ένα μικρό ποσοστό από queries. Αποσκοπεί στην ταχεία εμφάνιση αποτελεσμάτων στις ερωτήσεις των χρηστών.


Κατά τη βελτιστοποίηση του SEO στις ιστοσελίδες πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη συνολικά οι αλλαγές οι οποίες υλοποιούνται στον αλγόριθμο της Google. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας Netcampaigns, είναι σε θέση να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες, με στόχο την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων και την κατάταξη τους σε υψηλές θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης, όπου συμπεριλαμβάνονται στη δημιουργία νέων ιστοσελίδων.

Εξειδικευμένοι στην κατασκευή ιστοσελίδων και στο σχεδιασμό e-shop τηρούνται οι σύγχρονες προδιαγραφές SEO, με απώτερο στόχο την υψηλή κατάταξη τους και στην πρώτη σελίδα αναζήτησης αποτελεσμάτων.  Διαθέτοντας τις κατάλληλες γνώσεις και άριστη εξειδίκευση στο σχεδιασμό ιστοσελίδων ακολουθούνται οι τεχνικές με σκοπό να χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, φιλικότητα, ασφάλεια, αλλά και ευχάριστη πλοήγηση.

Add a Comment