Δημιουργία e-shop SEO - Δημιουργία Ιστοσελίδας SEO

Google Adwords for Digital Marketing Solutions

H διαφήμιση επιχειρήσεων μέσω της γνωστής καμπάνιας Google Adwors (Pay Per Click), αποτελεί μια διαδεδομένη μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρέως στο διαδίκτυο. Χιλιάδες επιχειρήσεις προβάλλονται μέσω της διαφημιστικής καμπάνιας στο Google, στην προσπάθεια τους να γνωστοποιήσουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερο καταναλωτικό κοινό.

Η Google δίνει τη δυνατότητα ορισμού του προϋπολογισμού διαφημιστικής δαπάνης με σκοπό να ελέγχεται το ημερήσιο όριο εξόδων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής της  στρατηγικής μεθόδου για τη διαφημιστική καμπάνια να είναι διαφορετική σε σχέση με την κλασσική ορισμού δαπάνης ανά κλικ.

Πάντως, το κύριο κριτήριο για την κατάταξη στα αποτελέσματα διαφήμισης αποτελεί το ποσό που επιθυμεί να προσφέρει ο διαφημιζόμενος, βάσει της διαδικασίας της δημοπρασίας, έναντι των ανταγωνιστών. Στην ουσία, όταν το ποσό της δημοπρασίας είναι παραπλήσιο μεταξύ των διαφημιζόμενων εταιρειών, τότε ακολουθούνται τα κριτήρια κατάταξης που ορίζουν οι μηχανές αναζήτησης, δηλαδή φιλικότητα, ταχύτητα.

Η google προσφέρει 4 θέσεις διαφήμισης επάνω στα αποτελέσματα κατάταξης και επιπλέον 3 θέσεις στο κάτω μέρος, με έντονα γράμματα, διότι ο κύριος στόχος αποτελεί η κερδοφορία της από έσοδα των διαφημιζόμενων.

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο οι εταιρείες να εφαρμόζουν τη διαδικτυακή καμπάνια με την κατάλληλη στρατηγική που αρμόζει στους στόχους τους, βάσει του επιθυμητού προϋπολογισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλες τεχνικές με σκοπό η διαφημιστική καμπάνια να αποφέρει το κέρδος και να μη δαπανά το μηνιαίο προϋπολογισμό χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα


Τεχνικές για την προώθηση ιστοσελίδων αναπτύσσονται με σκοπό τη σωστή μέθοδο προβολής των επιχειρήσεων. Δημιουργία διαδικτυακής καμπάνιας Adwords καθώς και διαδικτυακές καμπάνιες fb, utube για τη γνωστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών σε ευρύτερο κοινό.