Η επιλογή του σωστού συνδυασμού χρωμάτων για το website αποτελεί βασικό πυλώνα για ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Το κύριο χαρακτηριστικό της επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός των χρωμάτων να αποτελέσει πλεονέκτημα για τους χρήστες να παρατείνουν το χρόνο παραμονής τους. Φυσικά, η επιλογή δε θα πρέπει να βασίζεται στο χρώμα που αρέσει σε προσωπικό επίπεδο, αλλά να προσεγγίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους περισσότερους χρήστες.

Ο συνδυασμός χρωμάτων θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το προφίλ της ιστοσελίδας, δηλαδή τα μηνύματα και τις πληροφορίες που υπάρχουν εντός των σελίδων και παράλληλα να λειτουργήσει ως ένα κίνητρο στους χρήστες να περιηγηθούν αρκετά.

Ένας κανόνας που θα πρέπει να ακολουθείται κατά την επιλογή χρωμάτων στο σχεδιασμό ιστοσελίδας αποτελεί να μη χρησιμοποιηθούν αρκετά χρώματα. Συνιστάται η επιλογή τριών έως τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων για την επίτευξη ενός αρμονικού και καλαίσθητου αποτελέσματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών δείχνει προτίμηση σε απλούς συνδυασμούς χρωμάτων.


Η εταιρεία netcampaigns, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες τεχνικές οι οποίες θα βοηθήσουν στην επίτευξη εντυπωσιακών αποτελεσμάτων στην κατασκευή ιστοσελίδας.  Εφαρμόζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές για τη δημιουργία e-shop και τον σχεδιασμό ιστοσελίδων όπου θα ξεχωρίζουν και θα εντυπωσιάζουν τους χρήστες του διαδικτύου.