Παράταση δόθηκε σχετικά με την προκήρυξη για την επιχορήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κατασκευή ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος