Προδημοσίευση του προγράμματος επιδότησης έως 100% για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχει προκηρυχθεί για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της πανδημίας.