Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο, μέσω της προσθήκης δωρεάν εργαλείων, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων. Τα εργαλεία που παρέχονται δωρεάν