Ο βασικός σκοπός εφαρμογής των κοινωνικών δικτύων αποτελεί η προσέγγιση του κατάλληλου κοινού ώστε η προβολή της διαφήμισης να φέρει και τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα.