Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν μια άριστη ευκαιρία ν’ αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα τους, εν καιρώ πανδημίας και με το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων.